Den romerske republik: Definition, oprindelse, historie

Den romerske republik: Definition, oprindelse, historie

Den romerske republik var en periode, hvor Rom blev styret af en valgt gruppe kaldet Senatet. Republikken begyndte i 509 f.Kr., da Roms første konge, Lucius Tarquinius Superbus, blev væltet af det romerske folk. Republikken varede indtil 27 f.Kr., da Romerriget blev oprettet.

I denne artikel finder du svar på alt, hvad du behøver at vide om den romerske republiks oprindelse, regeringsførelse, karakteristika og fald.

Hvordan var regeringssystemet i den romerske republik?

Den romerske republik var et regeringssystem, hvor magten lå hos det romerske senat. Senatet var sammensat af velhavende jordejere, der havde haft embeder i fortiden. De blev ikke valgt af folket, men snarere af Senatet selv. Senatet havde magten til at lave love, erklære krig og ratificere traktater.

Den romerske republik havde også en forsamling, som var sammensat af alle de frie mænd i Rom. Forsamlingen havde magten til at vælge senatet. Forsamlingen kunne dog kun stemme om love foreslået af Senatet. Dette er en af ​​grundene til, at den romerske republik var en republik og ikke et demokrati.

Hvordan var Rom organiseret under republikken?

Under republikken blev Rom opdelt i to klasser: patricierne og plebeierne. Patricierne var den rigere klasse, mens plebeierne var den fattigere klasse. Patricierne havde al magten i Rom og udgjorde senatet og forsamlingen. Plebeierne kunne stemme for forsamlingen, men de havde ingen anden magt.

Hvad bestod den romerske republik af?

Den romerske republik bestod af senatet og fire forskellige forsamlinger:

  • Comitia Curiata, en forsamling af patriciere
  • Comitia Centuriata, en forsamling af borgere
  • Concilium Plebis, en forsamling af plebejere
  • Tributes, en forsamling af stammer

Hver af disse forsamlinger havde forskellige magtområder. Comitia Curiata kunne vælge senatet, mens Comitia Centuriata kunne erklære krig. Concilium Plebis kunne vedtage love, og Comitia Tributa kunne ratificere traktater.

Hvem regerede den romerske republik?

Som sagt blev den romerske republik styret af senatet, men havde også to konsuler, som var de højest rangerende embedsmænd i Rom. De blev valgt af folket, havde embedet i et år og udfyldte en meget vigtig funktion: at lede den romerske hær i krig. Konsulerne havde også beføjelse til at nedlægge veto mod love, de ikke var enige i.

Hvem kunne stemme i Rom?

I den romerske republik var det kun mænd, der ejede ejendom, der kunne stemme. Det betød, at kun en lille procentdel af befolkningen fik lov til at stemme. kvinder, slaver og fattige mænd var ikke blandt disse.

Hvad er forskellen mellem den romerske republik og det romerske imperium?

Forskellen mellem den romerske republik og det romerske imperium ligger hovedsageligt i, at magten under republikken lå hos senatet, mens den under det romerske imperium lå hos kejseren. I den romerske republik blev spørgsmål vedrørende love, krige og traktater derfor afgjort af senatet, mens de i Romerriget blev afgjort af kejseren.

Hvornår opstod den romerske republik?

Den romerske republik siges at være opstået i 509 f.Kr., hvor den romerske konge, Lucius Tarquinius Superbus, blev væltet af det romerske folk. Superbus var en tyrannisk hersker og havde en vane med at dræbe alle rivaler, der kom i vejen for ham.

Hvorfor blev Rom en republik?

Til sidst havde befolkningen i Rom fået nok af Superbus’ tyranniske styre og væltede ham. Denne begivenhed siges at have markeret begyndelsen på den romerske republik. Rom blev en republik, fordi folket var trætte af at blive styret af et monarki. De ønskede et styresystem, hvor magten blev givet til folket.

Hvor længe varede den romerske republik?

Den romerske republik varede i næsten 500 år, fra 509 f.Kr. indtil 27 f.Kr., da den blev erstattet af Romerriget. Den romerske republik sluttede symbolsk, da den romerske general, Octavian, blev Roms første kejser. Han tog senere navnet Augustus.

Den romerske republiks fald: Hvorfor mislykkedes den romerske republik?

Der var mange grunde til, at den romerske republik faldt. En af dem var, at den rige klasse, patricierne, havde al magten, hvilket førte til social uro blandt den fattigere klasse, plebeierne. En anden grund var, at Rom konstant var i krig. Dette satte et pres på Roms ressourcer og førte til korruption og bestikkelse.

Derudover spillede stærke mænd som Julius Cæsar og Augustus en central rolle i det magtvakuum, der opstod sammen med den sociale uro og konstante krigsførelse.

Julius Cæsar var en romersk general og politiker, der blev meget populær blandt folket. Han brugte sin popularitet til at få magten og forblev til sidst diktator i Rom. Senatet, der var forfærdet over udsigten til Roms tilbagevenden til sine gamle dage med monarki, myrdede imidlertid Cæsar. Således troede de, at de havde reddet republikken.

Drabet viste sig dog senere at have den stik modsatte effekt. Det udløste en borgerkrig, som blev vundet af Augustus og førte til, at han blev den første kejser. Således var den romerske republiks fald en kendsgerning.

Republik definition

Definitionen af ​​ordet “republik” er “en stat, hvor den øverste magt ligger hos folket og deres valgte repræsentanter, og som har en valgt eller nomineret præsident i stedet for en monark.” Denne definition stemmer godt overens med den romerske republiks regeringssystem.

Hvad kendetegner en republik?

En republik er karakteriseret ved en adskillelse af magt mellem den udøvende, lovgivende og dømmende magt. Den romerske republik havde denne magtfordeling mellem senatet, Concilium Plebis og Comitia Tributa.

Et andet kendetegn ved en republik er, at den har en skriftlig forfatning. Den romerske republik havde ikke en skriftlig forfatning, men den havde et sæt uskrevne love, kendt som de tolv tabeller, som regulerede det romerske samfund.

Hvad er nogle eksempler på moderne republikker?

USA og Frankrig er begge eksempler på republikker. Ligesom den romerske republik er de begge styret af folkevalgte. De har også magtfordeling mellem forskellige regeringsgrene. USA har en skriftlig forfatning, mens Frankrig ikke har.

Resumé

Som konklusion var den romerske republik en regering, der næsten 500 år. Det var præget af magtfordeling og uskrevne love, hvor senatet og to konsuler regerede Rom. Republikken faldt, da Augustus blev den første kejser af Rom, og nogle eksempler på moderne republikker omfatter USA og Frankrig.

Last Updated on 1. november 2023 by Frode Osen